Skip to content

Fakturační údaje Nucená ventilace STARK 

Vlastník:
STARK Cooperation GmbH
Objízdná 1943
765 02 Otrokovice
Czech Republic

T:   +41 76 500 37 90
W. www.stark-ventilation.com

Komerční registr
No.: CHE-201.834.629
Canton Aargau

DIČ: CHE 201.834.629

Adresa banky:
UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
8098 Zürich
Switzerland

SWIFT/BIC: UBSWCHZH80A
Clearing-No: 230

CHF – účet
IBAN: CH60 0025 8258 1134 1601 F
Číslo účtu: 0258 00113416.01F

EURO – účet
IBAN: CH76 0025 8258 1134 1660 Z
Číslo účtu: 0258 00113416.60Z

Zákonné oznámení Nucená ventilace STARK

Copyright © STARK Forced Ventilation
Všechny texty, obrázky, grafiky a animované soubory a jejich uspořádání podléhají autorským právům a jiným zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí být duplikovány pro účely obchodování nebo distribuce, ani upraveny a používané na jiných webových stránkách bez písemného souhlasu STARK Elektromotoren. Dále bychom chtěli zdůraznit, že obsah těchto webových stránek je částečně podmíněn autorskými právy třetích stran.

Odmítnutí odpovědnosti
Tento web byl vytvořen s maximální péčí. Nelze však poskytnout žádnou záruku ohledně správnosti a přesnosti informací v nich obsažených. Z tohoto důvodu jsou vám tyto webové stránky a veškeré obsažené materiály a informace k dispozici „tak, jak jsou“, a bez jakékoli výslovné nebo implicitní odpovědnosti výše uvedeného dodavatele. STARK Elektromotoren si dále vyhrazuje právo změnit nebo doplnit poskytnuté informace. Kromě toho je vyloučena jakákoli odpovědnost za škody přímo, nebo nepřímo, vyplývající z používání webových stránek, pokud tyto škody nejsou způsobeny vědomě, nebo hrubou nedbalostí.

Odkazy
Webové stránky společnosti STARK Elektromotoren mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky. Jakákoli odpovědnost, nebo záruka za aktuálnost, správnost a úplnost informací obsažených v těchto hypertextových odkazech, nebo jiných webových stránkách je vyloučena. Obsah propojených webových stránek představuje obsah třetích stran, který společnost STARK Elektromotoren, nevybrala, ani nezměnila. Přístup na tyto webové stránky je na vlastní nebezpečí uživatele.

Back To Top