Skip to content

Kerngegevens STARK Forced Ventilation

Eigenaar:
STARK Cooperation GmbH
Lenzburgerstrasse 30
5600 Ammerswil AG
Zwitserland

T:   +41 76 500 37 90
W. www.stark-ventilation.com

Kamer van Koophandel
No.: CHE-201.834.629
Canton Aargau

BTW nr.: CHE 201.834.629

Bankadres:
UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
8098 Zürich
Zwitserland

SWIFT/BIC: UBSWCHZH80A
Clearing-Nr.: 230

CHF-Account
IBAN: CH60 0025 8258 1134 1601 F
Account-Nr.: 0258 00113416.01F

EURO-Account
IBAN: CH76 0025 8258 1134 1660 Z
Account-Nr.: 0258 00113416.60Z

Disclaimer STARK Forced Ventilation

Copyright © STARK Forced Ventilation

Op deze pagina vindt u de disclaimer van STARK-ventilation.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door STARK Forced Ventilation. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STARK Forced Ventilation is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij STARK Forced Ventilation.

Geen garantie op juistheid
STARK Forced Ventilation streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. STARK Forced Ventilation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van STARK-ventilation.com op deze pagina.

Back To Top