Skip to content

Stark Nucená ventilace

We Make Motors Cool

Přehřátí: jedna z nejčastějších příčin poruchy motoru

Teplo je největším nepřítelem elektromotorů. Podle Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) a Národního svazu výrobců elektrotechniky (NEMA) provozování motoru jen o 10 ° C nad doporučenou maximální provozní teplotou, zkracuje jeho životnost na polovinu, i když bylo přehřátí pouze dočasné