skip to Main Content

Stark Nucená ventilace

We Make Motors Cool

Přehřátí: jedna z nejčastějších příčin poruchy motoru

Teplo je největším nepřítelem elektromotorů. Podle Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) a Národního svazu výrobců elektrotechniky (NEMA) provozování motoru jen o 10 ° C nad doporučenou maximální provozní teplotou, zkracuje jeho životnost na polovinu, i když bylo přehřátí pouze dočasné

Jako výrobce v oboru, je poslední věcí, kterou chcete zaznamenat, prostoje poruchy kvůli přehřátému motoru. Když přehřátí zničí motor, mohou ztracené výnosy překročit náklady na nákup a instalaci náhradního dílu. Zničená dávka, nebo zastavená montážní linka, mohou oddálit výrobu a způsobit, že zákazníci přejdou k jinému dodavateli.

To pro podnikání nikdy není dobré a pravděpodobně to není něco, čím by vás potenciální zákazníci chtěli znát.

V následujících situacích doporučujeme použít nuceného chlazení:

  • Velký točivý moment při nízkých otáčkách
  • Provoz motoru s frekvenčním měničem s rozsahem nastavení > 1:20
  • Frekvenční měniče, které musí generovat jmenovitý t