Skip to content

STARK prisilna ventilacija

We Make Motors Cool

Pregrijavanje: jedan od najčešćih uzroka kvara motora

Toplina je najveći neprijatelj elektromotora. Prema podacima Međunarodne komisije za elektrotehniku ​​(IEC) i Nacionalne asocijacije proizvođača električne energije (NEMA), pokretanje motora samo 10 ° C iznad preporučene maksimalne radne temperature skraćuje mu život u pola, čak i ako je pregrijavanje bilo samo privremeno.

Kao proizvođač u industriji, posljednja stvar koju želite da vam se dogodi je kvar, odnosno prekid rada zbog pregrijanog motora. Kada pregrijavanje uništava motor, izgubljeni