skip to Main Content

STARK prisilna ventilacija

We Make Motors Cool

Slide

Pregrijavanje: jedan od najčešćih uzroka kvara motora

Toplina je najveći neprijatelj elektromotora. Prema podacima Međunarodne komisije za elektrotehniku ​​(IEC) i Nacionalne asocijacije proizvođača električne energije (NEMA), pokretanje motora samo 10 ° C iznad preporučene maksimalne radne temperature skraćuje mu život u pola, čak i ako je pregrijavanje bilo samo privremeno.

Kao proizvođač u industriji, posljednja stvar koju želite da vam se dogodi je kvar, odnosno prekid rada zbog pregrijanog motora. Kada pregrijavanje uništava motor, izgubljeni prihodi mogu premašiti troškove zamjenske kupnje i ugradnje. Uništena serija ili zaustavljena montažna linija može odgoditi proizvodnju i natjerati kupce da potraže drugog dobavljača.

To nikada nije dobro za posao a vjerojatno nije nešto po čemu želite biti poznati kod potencijalnih kupaca

U sljedećim situacijama savjetujemo uporabu prisilne ventilacije

 • Veliki okretni moment na maloj brzini
 • Rad motora sa pretvaračem frekvencije s rasponom podešavanja > 1:20
 • Pretvarači frekvencije koji moraju stvarati nazivni moment pri malim brzinama ili čak u mirovanju
 • Upotreba sustava davača na B-strani (kada se ukloni intergrirani ventilator)
 • Pogoni s visokom startnom frekvencijom
 • Pogoni koji rade iznad nazivne brzine (visoki šum ventilatora)

Da bi se spriječilo pregrijavanje motora, potrebno je kontinuirano prenositi toplinu u rashladni medij, poput zraka. IEC I NEMA navode da će se za svakih 10 ° C kada je motor hladniji, vijek izolacije udvostručiti. To se može postići prisilnom ventilacijom.

Jedinice za prisilnu ventilaciju su posebno pokretani ventilatori za električne motore. Motor s vanjskim hlađenjem IC 416 (ranije IC43) može raditi pri većem opterećenju i vjerojatno će imati dulji vijek od električnog motora bez prisilne ventilacije.

Kontaktirajte nas i saznajte više

Vrhunsko vanjsko hlađenje s STARK prisilnom ventilacijom

STARK prisilna ventilacija poboljšava raspodjelu topline i optimizira performanse električnih motora vanjskim hlađenjem. Izrađujemo visokokvalitetne ventilatore koji odgovaraju svim tipovima motora svake marke motora.

Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

STARK prisilno ventilirane motorne jedinice (IC 416) projektirane su u Europi, a hlađenjem djeluju aksijalno i održavaju protok zraka blizu površine motora duž cijele dužine, poboljšavajući tako hlađenje rebara motora kako bi se izbjegli zastoji i kvarovi.

Tvrtke koje koriste STARK prisilnu ventilaciju čine to iz sljedećih razloga:

 • Sprečavanje pregrijavanja
 • Izbjegavanje oštećena motora
 • Radi sa svim elektromotorima
 • IP66 zaštita
 • Izuzetno niska razina buke
 • Pomaganje inženjerima kompaktnim I pouzdanim rješenjem